ANAK MENYUKAI TANGAN DARIPADA CAMBUK

Bagaimana membuat tuntutan sebagai tangan yang menuntun anak maju selangkah demi selangkah? Ada empat faktor yang harus dipenuhi sebelum memberi tuntutan kepada anak. Ikuti kelanjutannya berikut ini… BOLEHKAH MENUNTUT ANAK? Ketiga, harus realistik dan sepadan dengan kemampuannya. Untuk memacu prestasi, tuntutan yang diberikan seyogyanya sedikit di atas kemampuan anak. Tuntutan yang di bawah atau pasContinue reading “ANAK MENYUKAI TANGAN DARIPADA CAMBUK”